Pro-mens obrazovni centar | Mentalna aritmetika SuanPan | Brzo čitanje FastForward | 018/250.700 | kontakt@pro-mens.com

fb goreyoutube goregplus gore

Pronađite odgovor na svoje pitanje. Ukoliko Vam ovde priložena objašnjenja nisu dovoljna, molimo Vas da nas kontaktirate.

Koliko traje program mentalne aritmetike?

Osnovni program mentalne aritmetike traje osam meseci (sabiranje i oduzimanje). Velika prednost ovakvog programa je u tome što jednom savladana tehnika više nema potrebe za obnavljanjem, a deca stiču sposobnost mentalnog računanja i zadržavaju je celi život. Po izboru, polaznici mogu da nastave sa napredim programom po završetku osnovnog (množenje i deljenje), a on predstavlja dodatan 'kondicioni trening' za naše mentalne sposobnosti.

Da li deca bilo kog uzrasta mogu da pohađaju program mentalne aritmetike?

Program mentalne aritmetike SuanPan je predviđen za decu uzrasta 5-14 godina. Program je isti za svu decu, a sa metodičkog aspekta postoji podela na tri edukativne jedinice, na osnovu uzrasta dece, pa Kinder grupa podrazumeva decu predškolskog uzrasta (5-6 godina), Primarna grupa decu nižih razreda osnovne škole (8-10 godina), a Sekundarna grupa decu viših razreda osnovne škole (11-14 godina).

U kojim terminima i koliko puta nedeljno se organizuje nastava?

Nastava se realizuje jednom nedeljno i obuhvata tri časa u trajanju od po 40 minuta sa pauzama između časova od po 5 minuta. Termine nastave za svaku novootvorenu grupu utvrđuje obrazovni centar u kome se sprovodi program, a oni su svakako prilagođeni školskim i vanškolskim obavezama polaznika.

Koliko roditelj treba da bude uključen u rad deteta i koje su obaveze roditelja?

Roditelji su u obavezi da se pobrinu da polaznici redovno rade predviđeni domaći zadatak, što podrazumeva samo podsećanje dece na obaveze koje imaju.

Šta je potrebno od knjiga i propratnog materijala za program mentalne aritmetike SuanPan?

Sav nastavni materijal koji je potreban polaznicima programa mentalne aritmetike SuanPan, dobija se u samom obrazovnom centru u kome se sprovodi program, uključen je u cenu programa, što znači da upis deteta na program mentalne aritmetike SuanPan ne podrazumeva nikakve naknadne troškove.

Ukoliko polaznik ne dođe na redovnu nastavu, da li je moguće da se propušteni časovi nadoknade?

Za učenike koji iz opravdanih razloga ne prisustvuju redovnom času, postoji mogućnost nadoknade propuštenih časova u predviđenim prepodnevnim i popodnevnim terminima.

Da li je potrebno neko predznanje kod budućih polaznika?

Kako mentalnu aritmetiku mogu da pohađaju i deca predškolskog uzrasta , može se reći da pohađanje programa ne zahteva nikakvo predznanje u vidu poznavanja brojeva i računskih operacija. U najmlađim grupama pisanje brojeva se uči putem Montessori metode u uvodnom delu kursa.

Kako se može steći uvid u rezultate i napredak kod dece tokom kursa?

Posebna pažnja posvećuje se praćenju rada svakog polaznika. Polaznici tokom svakog časa rešavaju i testove pažnje koji imaju merljive rezultate i odličan su pokazatelj napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije kod dece. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnost i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji periodično obaveštavaju putem pisanih izveštaja o radu i savladanosti programa.

Na koji način deca dobijaju veće samopouzdanje pohađajući program mentalne aritmetike?

Pored unapređenja razvojnog aspekta kroz samu primenu tehnike rada mentalne aritmetike SuanPan, kada je mozak stimulisan da istovremeno koristi obe hemisfere, što dovodi do jačanja brojnih mentalnih funkcija, kao i stimulacije putem brojnih vežbi i igara za pažnju, memoriju i koncentraciju, činjenica da jednom savladana tehnika računanja apsolutno isključuje mogućnost greške dovodi do toga da deca koja završe program uvek dobijaju tačno rešenje rešavajući zadatke i samim tim stiču veću sigurnost, a samopouzdanje raste ne samo u školi, već generalno, u svakom aspektu.

Da li postoji više različitih programa mentalne aritmetike?

Postoje dva programa mentalne aritmetike. Prvi, osnovni program, odnosi se na aritmetičke operacije sabiranja i oduzimanja, dok se drugi, napredni program, odnosi na množenje i deljenje. Osnovni program mogu pohađati sva deca uzrasta od 5 do 14 godina, dok je preduslov za upisivanje naprednog programa upravo završen osnovni program.

Da li mentalnu aritmetiku mogu da praktikuju i osobe starije od 14 godina?

Mentalna aritmetika se preporučuje svima, ne postoji starosna granica. Deca od 5 do 14 godina su obuhvaćena programom jer samo u tom uzrastu je moguće formirati sinapse između leve i desne hemisfere što pogoduje boljoj koncentraciji, višem nivou pažnje, bržem uviđanju odnosa i kreiranju mogućnosti za mentalno računanje. Mentalna aritmetika je zapravo jedan pravi trening za mozak koji se može sprovoditi u bilo kojem starosnom dobu. Preporučuje se svima, naročito starijim osobama jer drastično umanjuje mogućnost gubitka pamćenja, pojave demencije ili Alchajmerove bolesti.

Šta podrazumeva mentalna aritmetika SuanPan, osim rada na računaljci?

Program nije vezan isključivo za tehniku rada na računaljci, već je usaglašen sa programima jačanja pažnje, drame na času, Montessori programa (za najmlađe polaznike) i programom intelektualno–motivnog razvoja dece.

Šta posle završenog programa mentalne aritmetike?

Mentalna aritmetika SuanPan najpre kreće od programa sabiranja i oduzimanja. Polaznici koji žele da nastave sa vežbanjem mentalne aritmetike imaju mogućnost da pohađaju program množenja i deljenja.

Da li se posle završenog programa mentalne aritmetike nakon određenog vremena gubi sposobnost za mentalno računanje ukoliko se ne vežba redovno?

Ono što polaznici steknu tokom programa mentalne aritmetike za osam meseci ostaje kao trajna sposobnost. Jednom savladana tehnika ostaje trajno usvojena (poput vožnje bicikla). Nije potrebno da se program bilo kada tokom života obnavlja. Dakle, osam meseci za ceo život!

facebookyoutubegoogle+

Pro-Mens d.o.o.
Vožda Karađorđa 47 Niš

PROGRAMI

Srž naših programa je kombinacija metodike i psihologije. Programi su jedinstveni na tržištu Srbije, pa čak i na teritoriji čitavog Balkana. Znanja stečena tokom kurseva mentalne aritmetike i brzog čitanja ostaju kao trajna sposobnost. Jednom savladana tehnika ostaje trajno usvojena.

SuanPan
Mentalna aritmetika

Međunarodni program razvijanja mentalnih potencijala kod dece.

Detaljno

Fast Forward
Program brzog čitanja

Fast Forward kursevi brzog čitanja. Čitajte brzo, živite natenane.

Detaljno

Pro-Mens
Obuka predavača

Profesionalna i sertifikovana Pro-Mens obuka budućih predavača.

Detaljno

Saznajte više o našim programima

Vaši utisci

Osvežavajući i moderan vid učenja, oplemenjuje i roditelje i decu! Dete se raduje brojevima i igrama koncentracije i uživa u njima. Odlična priprema za školu. Sve pohvale, nastavite tako!!!
~ Danijela Anić, mama šestogodišnje Magdalene

Pročitajte ostale utiske