Pro-mens obrazovni centar | Mentalna aritmetika SuanPan | Brzo čitanje FastForward | 018/250.700 | kontakt@pro-mens.com

fb goreyoutube goregplus goretw gorepi goreli gore

Franšize

Pro-Mens centar iz Niša je nosilac obrazovno-razvojnog programa SuanPan, čija se dalja distribucija vrši putem franšiznog sistema.

Cilj Pro-Mensa je da se program prvenstveno proširi na celom Balkanu, a zatim i dalje ka drugim zemljama.

Uslovi:

Potencijalni primalac franšize obavezno treba da obavlja delatnost iz oblasti obrazovanja - u idealnom slučaju je to profesor razredne ili predmetne nastave. Predavači mentalne aritmetike obavezno treba da budu nastavni kadar - profesori, nastavnici sa visokom stručnom spremom i sa najmanje tri godine radnog iskustva u neposrednom radu sa decom. Obuka kadra za rad u franšiznim centrima održava se u centru u Nišu.

Za pokretanje franšiznog centra SuanPan, primalac franšize treba da ima i registrovanu delatnost i odgovarajući prostor za održavanje nastave. Iznos koji se izdvaja za samu franšizu sastoji se iz fiksnog i procentualnog dela. Fiksni deo cene zavisi od vrste franšize za koju ste zainteresovani i u taj iznos je uključena obuka za jednog predavača mentalne aritmetike SuanPan. Procentualni deo podrazumeva da se izdvaja 15% od definisane cene obuke po polazniku. Cena obuke uključuje nastavne materijale za polaznike (knjige, računaljke, fleš kartice), a minimalna cena obuke je definisana ugovorom. Franšizni ugovor se sklapa na tri godine, a primaoci franšize mogu da očekuju punu podršku u oblasti nastave i administracije, daljeg usavršavanja kadra, kao i savete u vezi sa vođenjem samog franšiznog centra.

Ukoliko ste zainteresovani kontaktirajte nas i postanite deo ovog lanca koji napreduje brzo širom sveta i daje vidljive rezultate nakon kratkog vremena.

Franšize u Srbiji

SuanPan franšize i partnere možete videti ovde.

PROGRAMI

Srž naših programa je kombinacija metodike i psihologije. Programi su jedinstveni na tržištu Srbije, pa čak i na teritoriji čitavog Balkana. Znanja stečena tokom kurseva mentalne aritmetike i brzog čitanja ostaju kao trajna sposobnost. Jednom savladana tehnika ostaje trajno usvojena.

SuanPan
Mentalna aritmetika

Međunarodni program razvijanja mentalnih potencijala kod dece.

Detaljno

Fast Forward
Program brzog čitanja

Fast Forward kursevi brzog čitanja. Čitajte brzo, živite natenane.

Detaljno

Pro-Mens
Obuka predavača

Profesionalna i sertifikovana Pro-Mens obuka budućih predavača.

Detaljno

Saznajte više o našim programima

facebookyoutubegoogle+ twitterpinterestlinkedin

Pro-Mens d.o.o.
Jovana Ristića 11 Niš

O nama

▼ ▼ ▼

PRO-MENS je centar koja se bavi obrazovanjem, inovacijama i istraživanjem u obrazovanju, u cilju da, najpre u Nišu, a i u celoj Srbiji, ponudi usluge obrazovanja koje idu u korak sa svetskim trendovima, nudeći programe mentalne aritmetike i brzog čitanja, čija je srž kombinacija metodike i psihologije.

Saznajte više o Pro-Mens centru

fb youtube gplus desnotwitterpinterestlinkedin

Vaši utisci

Osvežavajući i moderan vid učenja, oplemenjuje i roditelje i decu! Dete se raduje brojevima i igrama koncentracije i uživa u njima. Odlična priprema za školu. Sve pohvale, nastavite tako!!!
~ Danijela Anić, mama šestogodišnje Magdalene

Pročitajte ostale utiske